Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Gwybodaeth i glybiau

​Ar y dudalen yma fe gewch chi’r holl wybodaeth sydd ei angen arnoch chi i ddechrau, trefnu a gweinyddu clwb. Mae modd lawrlwytho pob un o’r dogfennau ar y rhestr drwy glicio’r botwm lawrlwytho. Os oes angen unrhyw beth arnoch chi nad ydi o i’w gael yma, e-bostiwch eich Swyddog Gweithgareddau Awyr Agored Lleol fydd yn gwneud ei orau i’ch helpu. 

Gwybodaeth Bwysig

Byddwch yn ymwybodol bu newidiadau i’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar y 1af o Ragfyr 2012. I weld sut y bydd y newidiadau yma’n effeithio ar eich sefydliad, cliciwch ar y linciau isod.

http://www.wcva-cru.org.uk/

http://www.homeoffice.gov.uk/crime/vetting-barring-scheme/

www.homeoffice.gov.uk/dbs

Datganiad Preifatrwydd Gwasanaeth Datgeliad ac Eithro (DBS)

Darllenwch y ddatganiad llawn yma (ar gael yn y Saesneg yn unig)