Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Clybiau Insport

​Mae rhaglen insport – Clwb - yn rhan o brosiect insport ehangach, a’i nod yw cefnogi’r sectorau gweithgarwch corfforol, chwaraeon a hamdden sy’n cyflwyno’n gynhwysol i bobl anabl. Mae Chwaraeon Anabledd Cymru yn gwybod bod y mwyafrif o oedolion yn cael profi cyfleoedd chwaraeon o safon uchel mewn clwb, ac nad dim ond cymryd rhan mewn chwaraeon mewn clwb neu sesiwn chwaraeon anabledd neu nam penodol y mae pobl anabl ei eisiau efallai. 

Pwrpas insport Clwb felly yw cefnogi clybiau i ddatblygu eu darpariaeth fel ei bod yn cynnwys pobl anabl mewn strwythurau clwb sy’n darparu’r cyfleoedd gorau i’r gymuned, yn cynyddu cyfranogiad ac aelodaeth, yn galluogi i rannau ehangach o’r gymuned gymryd rhan mewn rôl lywodraethu wirfoddol, ac yn parhau i ddarparu chwaraeon gwych ledled Cymru.

Am mwy o gwybodaeth neu i gweld os ydych clwb chi yn cymwys, ewch i gwefan Chwaraeon Anabledd Cymru yma.