Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Hyfforddiant ar gyfer gwirddolwyr clwb

Gall y Bartneriaeth Awyr Agored gefnogi gwirfoddolwyr o fewn eich clwb ar nifer o gyrsiau’r Corff Llywodraethol Cenedlaethol er mwyn eu datblygu i fod yn hyfforddwyr/arweinwyr cymwys. Mae rhestr o’r cyrsiau i’w gweld isod. Os na welwch eich cwrs ar y rhestr yma, gallwch gysylltu â’ch Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored lleol.

(Mae cyllid y Bartneriaeth Awyr Agored yn gyfyngedig felly nid oes sicrwydd y byddwch yn gallu derbyn cymhorthdal) 

​Gwobrau Mountain Training 

 • Gwobr Arweinydd Tir-isel
 • Gwobr Arweinydd Rhostir a Gweundir
 • Gwobr Arweinydd Mynydd (Haf)
 • Cymorthydd Dringo Dan Do
 • Hyfforddwr Dringo Dan Do (cynt GWD)
 • Hyfforddwr Datblygu Dringo Dan Do (cynt GAWD)
 • Hyfforddwr Dringo Ar Graig (cynt GDS)
 • Hyfforddwr Datblygu Dringo Ar Graig
 • Dringo i Bawb
 • Cerdded i Bawb

Gwobrau British Cycling 

 • Gwobr Arwain Beic Mynydd Lefel 2 
 • Tystysgrif Hyffoddi Beicio Lefel 2 
 • Gwobr Hyfforddi Beic Mynydd Lefel 2 

Gwobrau British Canoe Union 

 • Profion Seren 2* - 5*
 • Hyfforddiant Diogelwch ac Achub Sylfaenol
 • Diogelwch ac Achub Chwaraeon Dwr Gwyn
 • Mordwyaeth Arfordirol a Chynllunio Llanw 
 • Cymorthydd Gweithgareddau Dŵr
 • Dysgadwr Gweithgareddau Dŵr (cynt UKCC Lefel Un)
 • Hyfforddwr Gweithgareddau Dŵr (cynt UKCC Lefel Dau)
 • Arweinydd Dŵr Cysgodol (disgyblaeth penodol)
 • Arweinydd Dŵr Cymedrol (disgyblaeth penodol)
 • Arweinydd Dŵr Lefel Uwch (disgyblaeth penodol)
 • Padlo i Bawb Sylfaen a Chanolradd

Gwobrau British Rowing 

 • Tysysgrif Lefel 2 mewn Hyfforddi Rhwyfo 

Gwobrau SLSA / International Surfing Association 

 • Gwobr Hyfforddi Achubwr Bywyd Syrffio
 • Gwobr Achub Bywyd Traeth
 • Cyfarwyddwr Syrffio Lefel 1 
 • Cyfarwyddwr Lefel 1 mewn Padlfyrddio ar eich Traed

Gwobrau Royal Yachting Association 

 • Radio VHF
 • Cychod Pwer Lefel 2 
 • Hyfforddi Cyn-fynediad Cyfarwyddwr Dingi

Gwobrau Snowsport Uk

 • Gwobr Cyfarwyddwr Sgio Lefel 1

Gwobrau eraill