Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Cyfleoedd i Wirfoddoli

Ar y dudalen yma bydd rhestr o gyfleoedd gwirfoddoli. Os na allwch ddod o hyd i gyfleoedd addas ar eich cyfer, neu os ydy'ch clwb chi angen gwirfoddolwyr, cysylltwch â simon.jones@partneriaeth-awyr-agored.co.uk

Cyfleoedd Gwirfoddoli gyda Gwerin y Coed

Ysgrifennwyd ar Hydref 26, 2016

Mae Gwerin y Coed yn angerddol am ymgysylltu â'r gymuned ac addysg ar gyfer newid cymdeithasol, yn enwedig gyda phobl ifanc. Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu i ddarparu rhaglen o weithgareddau hwyliog ac addysgol gyda'n grwpiau (3-15yrs oed) ym Mhenrhyndeudraeth.

Mwy