Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

​Gwirfoddlwraig y Mis: Rhagfyr - Tanya Michael -  Clwb Syrffio Dyffryn Conwy

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 22, 2017

Rhwng Ebrill a Thachwedd, mae Tanya wedi bod yn edrych ar ôl derbynfa’r clwb o 7.30yb ymlaen, cyn i’r aelodau gyrraedd. Mae cyfathrebiad da rhyngddi hi a gwirfoddolwyr eraill yr academi syrffio ac ar ddiwedd pob sesiwn mae’r llyfrau yn cael eu cofnodi ac yna ei gyflwyno i’r trysorydd. Mae’n wych cael Tanya yma o wythnos i wythnos, wastad efo gwên ar ei hwyneb, wastad yn ddibynadwy a phob amser yn barod i helpu.

Tanya hefyd yw swyddog Iechyd a Diogelwch ac wedi gwneud gwaith rhagorol wrth lunio, cwblhau, newid a monitro asesiadau risg a pholisi iechyd a diogelwch i’w haelodau, gwirfoddolwyr a rhieni. Dyma dasg arall sy’n golygu llawer o waith a ffocws.

Nid yw swydd Tanya ar y ddesg yn un hudolus iawn ond mae’n gwneud gwaith arbennig yn dod i adnabod aelodau, delio ag unrhyw bryderon neu faterion gan syrffwyr neu rieni, rheoli taliadau a chadw cofnod wrth i aelodau fynd a dŵad. Mae Tanya yn treulio dwy awr a hanner ar y ddesg flaen, gan sicrhau bod y clwb yn rhedeg yn esmwyth, wastad ar gael a phob tro yn gefnogol.