Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

​Pwyllgor Ymgynghori Diwydiant Gweithgareddau Antur (AAIAC) yn Recriwtio

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 27, 2017

Cyfle Gwirfoddol cyffrous i ddod yn aelod o bwyllgor ymgynghori antur!

Mae Pwyllgor Ymgynghori Diwydiant Gweithgareddau Antur yn gorff arweiniol o fewn y sector ar gyfer diogelwch mewn gweithgareddau antur. Mae’n cynrychioli nifer o randdeiliaid y sector ar draws y DU.

 

Yn ddiweddar cafodd AAIAC ei ailgyfansoddi i ddarparu atebolrwydd i ystod eang o sefydliadau awyr agored yn y DU ac mae bellach â 10 aelod. Gwahoddir ceisiadau am dri lle. Bydd y rhai a benodir yn gwasanaethu am gyfnod o dair blynedd, gydag aelodau’n gymwys i’w ailbenodi am dair blynedd arall.

Cewch weld y manylion llawn ar eu gwefan